Selamat Datang ke Blog Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Ismail Petra

Thursday, May 14, 2009

Jenis perkhidmatan

Photobucket
JENIS-JENIS PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN PINJAMAN
Pinjaman biasa
Pinjaman bertanda merah (bilangan tidak melebihi melebihi dua unit dan tempoh dua hari
Bahan- bahan bukan buku yang boleh yang boleh dipinjam (tidak melebihi tiga hari dan bilangannya satu sahaja)
Photobucket

PERKHIDMATAN RUJUKAN
Menyediakan bahan-bahan rujukan
Menjawab semua soalan rujukan
Mencari dan menunjukkan bahan luar PSS
Photobucket

PERKHIDMATAN NASIHAT
Menasihati guru& pelajar tentang kaedah
Mengajar kamahiran perpustakaan dan maklumat
Mengajar kemahiran belajar
Mengadakan program pendidikan pengguna

Photobucket

PERKHIDMATAN PENGAJARAN KEMAHIRAN
Misalnya megajar cara-cara menggunakan alatan pendang dengar seperti OHP, DP, VCR, dan sebagainya.

PERKHIDMATAN LANJUTAN
Mengadakan kuiz, kraftangan, pameran, ceramah, teater, dan lain-lain (aktiviti ini adalah sebagai penggunaan PSS dan menggalakkan membaca)

Photobucket

PERKHIDMATAN PERHUBUNGAN SERANTAU
Aspek perhubungan antara pelajar dan guru
Menyebarkan maklunat terkini
Menyedarkan pengguna berkenaan isu semasa

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home